תנ"ך - נחמיה פרק יב פסוק יב - ובימי יויקים היו כהנים ראשי האבות לשריה מריה לירמיה חנניה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...