תנ"ך - נחמיה פרק יב פסוק כה - מתניה ובקבקיה עבדיה משלם טלמון עקוב שמרים שוערים משמר באספי השערים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...