תנ"ך - נחמיה פרק יב פסוק כח - ויאספו בני המשררים ומן־הככר סביבות ירושלם ומן־חצרי נטפתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...