תנ"ך - נחמיה פרק יב פסוק ל - ויטהרו הכהנים והלוים ויטהרו את־העם ואת־השערים ואת־החומה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...