תנ"ך - נחמיה פרק יב פסוק ד - עדוא גנתוי אביה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...