תנ"ך - נחמיה פרק יב פסוק מ - ותעמדנה שתי התודת בבית האלהים ואני וחצי הסגנים עמי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...