תנ"ך - נחמיה פרק יב פסוק מא - והכהנים אליקים מעשיה מנימין מיכיה אליועיני זכריה חנניה בחצצרות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...