תנ"ך - נחמיה פרק יב פסוק מו - כי־בימי דויד ואסף מקדם ראש ראשי המשררים ושיר־תהלה והדות לאלהים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...