תנ"ך - נחמיה פרק יב פסוק ח - והלוים ישוע בנוי קדמיאל שרביה יהודה מתניה על־הידות הוא ואחיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...