תנ"ך - נחמיה פרק יב פסוק ט - ובקבקיה וענו ועני אחיהם לנגדם למשמרות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...