תנ"ך - ולקרבן העצים בעתים מזמנות ולבכורים זכרה־לי אלהי לטובה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...