תנ"ך - ולפני מזה אלישיב הכהן נתון בלשכת בית־אלהינו קרוב לטוביה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...