תנ"ך - ואמרה ויטהרו הלשכות ואשיבה שם כלי בית האלהים את־המנחה והלבונה: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...