תנ"ך - נחמיה פרק ב פסוק ב - ויאמר לי המלך מדוע׀ פניך רעים ואתה אינך חולה אין זה כי־אם רע לב ואירא הרבה מאד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...