תנ"ך - אחריו החזיקו הלוים רחום בן־בני ס על־ידו החזיק חשביה שר־חצי־פלך קעילה לפלכו: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...