תנ"ך - ובין עלית הפנה לשער הצאן החזיקו הצרפים והרכלים: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...