תנ"ך - במקום אשר תשמעו את־קול השופר שמה תקבצו אלינו אלהינו ילחם לנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...