תנ"ך - ויקשרו כלם יחדו לבוא להלחם בירושלם ולעשות לו תועה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...