תנ"ך - ואעמיד מתחתיות למקום מאחרי לחומה בצחחיים בצחיחים ואעמיד את־העם למשפחות עם־חרבתיהם רמחיהם וקשתתיהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...