תנ"ך - ותשלם החומה בעשרים וחמשה לאלול לחמשים ושנים יום: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...