תנ"ך - נחמיה פרק ז פסוק יט - בני בגוי אלפים ששים ושבעה: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...