תנ"ך - נחמיה פרק ז פסוק לט - הכהנים בני ידעיה לבית ישוע תשע מאות שבעים ושלשה: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...