תנ"ך - והלוים מחשים לכל־העם לאמר הסו כי היום קדש ואל־תעצבו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...