תנ"ך - וימצאו כתוב בתורה אשר צוה ה' ביד־משה אשר ישבו בני־ישראל בסכות בחג בחדש השביעי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...