תנ"ך - אתה־הוא ה' האלהים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...