תנ"ך - ספר דברי הימים א

Book of 1 Chronicles

מספר הסדרים: 11

מספר הפרשיות: 355

מספר הפרקים: 29

מספר הפסוקים: 943

מספר המילים: 10740

מספר האותיות: 44559