תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק א

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים