תנ"ך - דברי הימים א פרק א פסוק כג - ואת־אופיר ואת־חוילה ואת־יובב כל־אלה בני יקטן: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...