תנ"ך - דברי הימים א פרק א פסוק כח - בני אברהם יצחק וישמעאל: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...