תנ"ך - דברי הימים א פרק א פסוק לא - יטור נפיש וקדמה אלה הם בני ישמעאל: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...