תנ"ך - דברי הימים א פרק א פסוק נא - וימת הדד פ
ויהיו אלופי אדום אלוף תמנע אלוף עליה עלוה אלוף יתת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...