תנ"ך - ותכבד המלחמה על־שאול וימצאהו המורים בקשת ויחל מן־היורים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...