תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק יב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים