תנ"ך - ויהוידע הנגיד לאהרן ועמו שלשת אלפים ושבע מאות: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...