תנ"ך - דברי הימים א פרק יב פסוק ז - אלקנה וישיהו ועזראל ויועזר וישבעם הקרחים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...