תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק יג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים