תנ"ך - דברי הימים א פרק יג פסוק ב - ויאמר דויד לכל׀ קהל ישראל אם־עליכם טוב ומן־ה' אלהינו נפרצה נשלחה על־אחינו הנשארים בכל ארצות ישראל ועמהם הכהנים והלוים בערי מגרשיהם ויקבצו אלינו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...