תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק יד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים