תנ"ך - וישאל דויד באלהים לאמר האעלה על־פלשתיים פלשתים ונתתם בידי ויאמר לו ה' עלה ונתתים בידך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...