תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק טו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים