תנ"ך - דברי הימים א פרק טו פסוק י - לבני עזיאל עמינדב השר ואחיו מאה ושנים עשר: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...