תנ"ך - וכל־ישראל מעלים את־ארון ברית־ה' בתרועה ובקול שופר ובחצצרות ובמצלתים משמעים בנבלים וכנרות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...