תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק טז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים