תנ"ך - דברי הימים א פרק טז פסוק כד - ספרו בגוים את־כבודו בכל־העמים נפלאתיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...