תנ"ך - להעלות עלות לה' על־מזבח העלה תמיד לבקר ולערב ולכל־הכתוב בתורת ה' אשר צוה על־ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...