תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק יז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים