תנ"ך - ויבא המלך דויד וישב לפני ה' ויאמר מי־אני ה' אלהים ומי ביתי כי הביאתני עד־הלם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...