תנ"ך - דברי הימים א פרק יז פסוק כב - ותתן את־עמך ישראל ׀ לך לעם עד־עולם ואתה ה' היית להם לאלהים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...