תנ"ך - דברי הימים א פרק יז פסוק כד - ויאמן ויגדל שמך עד־עולם לאמר ה' צבאות אלהי ישראל אלהים לישראל ובית־דויד עבדך נכון לפניך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...