תנ"ך - דברי הימים א פרק יז פסוק כו - ועתה ה' אתה־הוא האלהים ותדבר על־עבדך הטובה הזאת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...